ขยี้ความเหลื่อมล้ำต่อไม่รอแล้วนะ | สนทนาหาทำ EP.3

24

ถ้าอยากพัฒนาประเทศให้ไปได้ไกลกว่าเดิม “ระบบการศึกษา” คือ พื้นฐานของทุกอย่าง และเราควรแก้ตั้งแต่ต้นน้ำเสียก่อน

มาร่วมกันขยี้ปมปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษากันต่อ และเสนอแนวทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ไปด้วยกัน กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการ “สนทนาหาทำ” EP.3