VIDEO MISSION TO THE MOON ขจัดความขี้เกียจ | Mission To The Moon EP.1021

ขจัดความขี้เกียจ | Mission To The Moon EP.1021

เคยเป็นไหม? ตั้งใจจะทำอะไรบางอย่างไว้สุดท้ายก็ไม่ได้ทำสักที วันนี้เรานำบทความจาก Inc. มาบอกเล่าถึงผลลัพธ์ของความขี้เกียจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อหลายๆ ด้านมากกว่าที่คุณคิด

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต