ก้าวต่อไป แม้ “สิ้นหวัง” | Hope Theory EP.3

PODCASTHOPE THEORYก้าวต่อไป แม้ "สิ้นหวัง" | Hope Theory EP.3

คุณคิดว่าสิ่งที่น่าอัศจรรย์ที่สุดของชีวิตเราคืออะไร? ความสามารถ พรสวรรค์ โชค …หรือจริงๆ แล้ว
อาจเป็นสิ่งที่เรียกว่า “ความหวัง” ความหวังขับเคลื่อนให้เราไม่ยอมแพ้ในการมีชีวิต และทำให้เราไม่ยอมไหลไปตามเกมของโชคชะตา อย่างเช่นคุณอาต้อย เศรษฐา ศิระฉายา ผู้ป่วยโรคมะเร็งปอดที่มีความหวังในการรักษาเพื่อที่จะมีชีวิตที่ดีต่อไป
และสามารถกลับมามีชีวิตที่น่าอัศจรรย์อีกครั้ง มาร่วมสร้าง #ภูมิความหวังพลังสู้มะเร็ง ด้วย #ความหวังที่มากกว่าวันพรุ่งนี้ ไปด้วยกัน
.
Sponsored by MSD

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ

 

#missiontothemoon

#missiontothemoonpodcast

#HopeTheory