กิจวัตรที่เกี่ยวกับสมาธิ | 5 Minutes Podcast EP.742

67

 

เราควรจัดตารางเวลาเป็นกิจวัตร เนื่องจากบางช่วงก็มีพลังงานและสมาธิสูง แต่บางช่วงก็ต่ำ จึงมีความจำเป็นที่จะต้องวางแผนการทำงานโดยเลือกงานที่สำคัญมาทำในช่วงที่มีพลังงานและสมาธิสูงที่สุดก่อน และอาจมีการสอดแทรกงานที่ทำแล้วรู้สึกสนุกเพลิดเพลินมาคั่นระหว่างงานที่ทำแล้วเหนื่อยบ้าง

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media