กำจัดสิ่งเร้าที่เป็นขยะ | 5 Minutes Podcast EP.693

8

หากคุณรู้สึกว่าไม่สามารถควบคุมตัวเองให้ออกห่างจากสิ่งเร้าที่เป็นขยะได้ ก็อาจใช้วิธีออกแบบสภาพแวดล้อมรอบตัวให้ดียิ่งขึ้นแทน ไม่ว่าจะเป็นการกำจัดข้าวของเครื่องใช้ที่ไม่ได้ใช้ หรือแม้แต่เสียงรบกวนต่างๆ เพื่อสุขภาพกาย สุขภาพจิต ของทั้งเราและคนรอบข้าง

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media