การเรียนออนไลน์ส่งผลอะไรต่อสังคม? | MM EP.1222 |

PODCAST MISSION TO THE MOON การเรียนออนไลน์ส่งผลอะไรต่อสังคม? | MM EP.1222 |

ผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อสังคมอยู่หลายประการ และหนึ่งในนั้นก็คือปัญหาด้าน ‘การศึกษา’
จากบทความของ SCB EIC ได้พูดถึง COVID-19 Education Disruption นัยต่อสังคมและเศรษฐกิจเมื่อโลกเปลี่ยนไปเรียนออนไลน์ เพราะการปิดโรงเรียน และปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนมาเป็นออนไลน์ ได้ส่งผลกระทบต่อทั้งทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็กในทุกช่วงวัย
แล้วผลกระทบจากโควิดนี้ จะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาต่อไปอย่างไรบ้าง?

 

ผู้ดำเนินรายการ : รวิศ หาญอุตสาหะ


#missiontothemoon
#missiontothemoonpodcast