การรุกล้ำรันเวย์กับสิ่งที่มองไม่เห็น | 5 Minutes Podcast EP.745

39

การใช้เวลามองโลกตรงหน้ามากขึ้น บางครั้งก็อาจไปลดความสามารถในการมองเห็นสิ่งที่อยู่ตรงนั้นไปโดยปริยาย เนื่องจากความเชื่อผิดๆ เกี่ยวกับเรื่องของความสนใจ โดยเฉพาะเรื่องของอุบัติเหตุ ที่ถึงแม้หลายๆ เหตุการณ์จะไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยครั้ง แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีโอกาสเกิด เพียงแค่มันเป็นสิ่งที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายของเรา

#TheInvisibleGorilla #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast