การปรับเปลี่ยนขั้นสุดท้าย | 5 Minutes Podcast EP.715

15

คนจำนวนมากพยายามไล่ล่าอำนาจ ชื่อเสียง เงินทอง ความสำเร็จ โดยไม่ตั้งคำถามว่าสิ่งนั้นจะทำให้เราพึงพอใจในท้ายที่สุดหรือไม่ เพราะจากงานวิจัย พบว่า การไล่ล่าสิ่งเหล่านี้ไม่ได้นำมาซึ่งความสบายกาย สบายใจ อีกทั้งยังขัดขวางการใช้ชีวิต และการทำงานที่เป็นจุดพอดี หรือ Sweet Spot ของเราด้วย

#TheSweetSpot #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่