การตั้งคำถามกับกลไกค้นหาคำตอบ | 5 Minutes Podcast EP.734

30

ทุกครั้งที่มีการตั้งคำถาม จะไปกระตุ้นกลไกในการค้นหาคำตอบในใจอัตโนมัติ และการที่คำถามนั้นทำให้ใจจดจ่อ ก็ถือเป็นการฝึกสมาธิที่ดีอย่างหนึ่ง ซึ่งบ่อยครั้งคำตอบที่ได้ก็กลายเป็นสิ่งที่เรานำไปปฏิบัติในชีวิตจริงด้วย ดังนั้น ฝึกตั้งคำถามกับตัวเองเรื่อยๆ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้น

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media