การจัดการความเชื่อเกี่ยวกับความสนใจ | 5 Minutes Podcast EP.749

77

การที่โครงสร้างของสมองไม่สามารถเอื้อต่อการรับรู้ทุกสิ่งรอบตัวได้ ทำให้คนจำนวนมากเกิดภาวะมองไม่เห็นจากการไม่สนใจ และมักมีความเชื่อแบบผิดๆ เกี่ยวกับความสนใจนั้น เช่น การที่มั่นใจว่าตัวเองสามารถคุยโทรศัพท์ขณะขับรถได้ ตราบเท่าที่ยังไม่เคยประสบอุบัติเหตุ ซึ่งถือเป็นเรื่องอันตรายมาก ดังนั้นเราจึงต้องหาวิธีจัดการความเชื่อเกี่ยวกับความสนใจที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้โดยเร็ว แต่จะทำอย่างไร ต้องไปติดตามกัน

#TheInvisibleGorilla #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast