การกำจัดสิ่งรบกวนภายนอก | 5 Minutes Podcast EP.740

69

หากคำกล่าวที่ว่า “การกำจัดสิ่งรบกวนภายนอกนั้น ง่ายกว่าการพยายามสู้รบหรือขัดขืนมัน” เป็นจริง ดังนั้น เราจึงควรตระหนักและหาวิธีกำจัดสิ่งที่มีโอกาสไปสร้างความรำคาญหรือทำให้วอกแวกโดยเร็ว ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของเสียง ภาพ กลิ่น รส หรือการสัมผัส เพื่อการมีสมาธิที่ดียิ่งขึ้น

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media