กับดัก เมื่อไรที่… ฉันจะถึง | 5 Minutes Podcast EP.719

29

หากเราต้องการสิ่งใดมากๆ มักมีผลไปถึงความกังวลที่มากขึ้นตาม ดังนั้นแทนที่จะนึกถึงสารพัดเหตุผลว่าทำไมถึงทำสิ่งนั้นไม่ได้ อาจต้องบอกตัวเองใหม่ว่า การพยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพียงเล็กน้อย นอกจากจะลดแรงกดดันแล้ว ยังเป็นสิ่งที่สามารถลงมือทำได้ทันที ไม่ต้องรอ

#DoLessGetMore #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission to the Moon Media ได้ที่