กักบริเวณโดยสมัครใจ | 5 Minutes Podcast EP.733

31

การสมัครใจกักบริเวณตัวเอง ในสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการทำงานหรือกิจกรรมบางอย่าง เช่น ห้องสมุด หรือห้องเรียนในช่วงเวลาที่ไม่มีคน สามารถช่วยให้เรา “ลงลึก” กับสิ่งที่ทำได้ แต่ก็ต้องระวังเรื่องของเครื่องมือสื่อสาร เพราะอาจเป็นเหตุให้เสียสมาธิในภายหลัง

#Concentration #5MinutesPodcast #MissionToTheMoonPodcast

ติดตาม Mission To The Moon Media