VIDEOBOSS'S EYE-VIEWกลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลง กับ ยาอมตะขาบ 5 ตัว | Boss’s Eye-View EP.19

กลับมาเพื่อเปลี่ยนแปลง กับ ยาอมตะขาบ 5 ตัว | Boss’s Eye-View EP.19


คุยกับ คุณเมธา สิมะวรา ผู้บริหารรุ่นที่ 3 ของธุรกิจยาตะขาบห้าตัว เรื่องการเพิ่มกำไรให้ธุรกิจด้วยประสิทธิภาพของการทำงานจากทีมหลังบ้าน (Operation)

ผู้ดำเนินรายการ: ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์

#Boss’sEyeViewPodcast
#MissionToTheMoonPodcast

Mission To The Moon
พื้นที่ที่สร้างขึ้นเพื่อแบ่งบันเรื่องราวเกี่ยวกับการทำธุรกิจ การตลาด แรงบันดาลใจ และข้อคิดในการใช้ชีวิต