กระจายใครได้? | สนทนาหาทำ EP.4

67

กระจายรายได้ กระจายแล้ว “ใครได้?” คนจนน้อยลง ไม่ได้แปลว่า การกระจายรายได้จะเพิ่มขึ้น รายได้ขั้นต่ำที่ได้รับกันอยู่ อาจไม่เพียงพอกับการดำเนินชีวิต และคำถาม คือ เราพาระบอบทุนนิยมสุดโต่งมาถึงจุดนี้ได้อย่างไร?

ร่วมจัดหนักประเด็นการกระจายรายได้ไปพร้อมๆ กัน กับ รวิศ หาญอุตสาหะ, โธมัส พิชเยนทร์ หงษ์ภักดี และ ปิ๊ก ธรรศภาคย์ เลิศเศวตพงศ์ ในรายการ “สนทนาหาทำ” EP.4