กฎการสื่อสารในโลกเสมือนจาก Adobe | Mission To The Moon EP.1030

43

Adobe บริษัทซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ได้ออกมาพูดถึงกฎของการสื่อสารในยุคเทคโนโลยี ที่ต้องมีการคำนึงถึงอารมณ์ความรู้สึกและความเข้าใจของผู้รับสารมากขึ้น

#MissionToTheMoon #MissionToTheMoonPodcast